Kołowrót - Swarożyca

Słowiański symbol Słońca, który jest silnie łączony z pomyślnością, szczęściem oraz płodnością.