Mandala "Błękitny szczyt"

Jest to Mandala intuicyjna, oparta na liczbie 4, która symbolizuje bezpieczeństwo stabilizację. Intencją tej Mandali jest pomoc w wyznaczaniu i realizowaniu celów. Z uwagi na to, iż jest to Mandala intuicyjna, osoba, która obcuje z tą Mandalą może (a nawet powinna) samodzielnie nadać jej kierunek. Ta Mandala pomaga także w bezpiecznym wyrażaniu siebie, wspomaga również kreatywność.

The Blue Peak – this is an intuitive mandala based on the number 4, which symbolizes security and stability. The intention of this Mandala is to help set and implement goals. Due to the fact that it is an intuitive Mandala, a person who associates with it can (and should) give it direction oneself. This Mandala also helps to safely express oneself and supports creativity.

Witaj w sklepie z Mandalami:) W razie pytań skorzystaj formularza kontaktowego. Zamknij