Mandala "Kwiaty lata"

Jest to mandala intuicyjna, której zadaniem jest obudzenie w nas spontaniczności i radości życia. Ta Mandala orzeźwia i pobudza do działania, zachęca do rozwoju osobistego. Jest ona idealna dla osób zmęczonych i zniechęconych. Jej energia pobudzi, orzeźwi i nada nowe spojrzenie na rzeczywistość i samego siebie.

The Flowers of the Summer – this is an intuitive mandala whose task is to awaken spontaneity and joy of life. This mandala refreshes and stimulates activity, while encouraging personal development. It is ideal for those who are tired and discouraged. Its energy stimulates, invigorates and gives a new look at the reality and oneself.