Mandala "Najjaśniejsza gwiazda"

Jest to Mandala intuicyjna, oparta na liczbie 6, która symbolizuje doskonałość i kreatywność. Intencją tej Mandali jest wzbudzenie pewności siebie oraz asertywności. Pomaga ona jasno i bezpiecznie wyrażać siebie. Dodatkowo zadaniem tej Mandali jest pobudzenie energii seksualnej.

The Brightest Star – this is an intuitive mandala based on the number 6, which symbolizes perfection and creativity. The intention of this mandala is to encourage self-confidence and assertiveness. It helps express oneself clearly and safely. In addition to that, the mandala stimulates sexual energy.

DARMOWY TRANSPORT & Minus 10% na kolczyki i koraliki do wtorku (14.07.2020 r.) Zamknij