Mandala "Najjaśniejsza gwiazda"

Jest to Mandala intuicyjna, oparta na liczbie 6, która symbolizuje doskonałość i kreatywność. Intencją tej Mandali jest wzbudzenie pewności siebie oraz asertywności. Pomaga ona jasno i bezpiecznie wyrażać siebie. Dodatkowo zadaniem tej Mandali jest pobudzenie energii seksualnej.

The Brightest Star – this is an intuitive mandala based on the number 6, which symbolizes perfection and creativity. The intention of this mandala is to encourage self-confidence and assertiveness. It helps express oneself clearly and safely. In addition to that, the mandala stimulates sexual energy.

Przy zakupach za kwotę min. 99 zł List polecony priorytetowy GRATIS Zamknij