Mandala "Złota gwiazda"

Jest to Mandala Intuicyjna, która przypomina o tym, że mamy prawo do własnego zdania i myśli. Wspiera asertywność i pomaga bezpiecznie wyrażać siebie i swoje myśli. Ukierunkowuje nas na to, abyśmy poczuli, że jesteśmy kimś ważnym i wartościowym.

The Golden Star – this is an intuitive mandala which reminds us that we have the right to our own opinions and thoughts. It promotes assertiveness and helps safely express oneself and one’s thoughts. It directs us to feel that we are important and valuable.