Mandala "Esencja kobiecości"

Jest to Mandala intuicyjna, oparta na liczbie 5, która w tym wypadku symbolizuje zdrowie, miłość i seks. Intencją tej Mandali jest pobudzenie kobiecości, delikatności, zmysłowości. Otwiera na miłość własną i partnerską, podkreśla żeńską energię.

Phalaenopsis – The Essence of Femininity – this is an intuitive mandala based on the number 5, which in this case symbolizes health, love and sex. The intention of this mandala is to stimulate and guide our femininity, softness and sensuality. It promotes self-love and partnership, while emphasizing the feminine energy.