Mandala "Spacer po trawie"

Jest to Mandala intuicyjna, której celem jest ukojenie, odprężenie i przybliżenie Natury na co dzień. Idealna dla osób zapracowanych i zmęczonych. Ta Mandala relaksuje, a jednocześnie zachęca do wyjścia na łono natury.

The Walk on the Grass – this is an intuitive mandala whose objective is to promote rest, stress-relief and getting in touch with nature. Ideal for the busy and the tired. This mandala relaxes by encouraging to return to the bosom of nature.