Mandala "Green forest"

Jest to Mandala intuicyjna. Oparta na liczbie 8, która w tej Mandali jest symbolem nieskończoności i doskonałości. Jej intencją jest wyciszenie, uspokojenie zmysłów, złagodzenie wszelkich napięć.

The Green Forest – this is an intuitive mandala based on the number 8, which here is a symbol of infinity and perfection. Its intention is to soothe and calm the senses, easing any tension. It has a beneficial effect on health.